7 Unique Valentine’s Date Ideas for Couples

Paano mo malalamang Valentine’s na? Paanong hindi mo malalaman kung kahit saan ka lumingon, may nag-de-date. May nasisinghot ka na ding pollen grains dahil sa dami ng nakaparadang bulaklak. Meron nang puso at rosas na kendi o tsokolate sa estante ng 7-11. Parang may perya sa kalsada dahil sa mga naglalako ng lobo at teddy bear. Continue reading

Nakakatulong Ka Ba?

Nakatutuwa sa panahon ngayon na maraming dumadagsang volunteer. Dahil sa mga makikitang anunsyo sa social media, internet, at telebisyon, maraming nagsisimulang tumulong.

Ang pagvovolunteer ay isang mabuting gawain – karaniwang nakatutulong ito sa komunidad at sa paghubog ng pagkatao at kakayahan ng isang volunteer. Subalit may mga pagkakataon na ang pagvovolunteer ay hindi nakatutulong. Paano nga ba nangyayari na ang isang mabuting hangarin ay hindi nakabubuti? Continue reading

Volunteering, a Different Kind of Romance

Many of us are searching for true love—a soulmate who will make us feel complete in a world that’s ever-changing. But love is a vast enterprise. It’s more than the giddy emotions we have when we see our crushes and more than the palpitations we feel on our first kiss. In limiting our view of love, we forget that true love comes in various forms, and that service is love in its truest form. Continue reading