iVolunTree for Christmas: Gift Love Through the iVolunTree

Volunteering can lead us to some of the most meaningful and profound experiences in life. As Winston Churchill said: “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” We can say that ‘living’ is what each of us are wired to do, but to find meaning in […]

Advertisement

Read More iVolunTree for Christmas: Gift Love Through the iVolunTree

Pangangalaga sa Kalusugang Pang-isipan sa Panahon ng Pandemya

Malaki ang ginagampanan ng kalusugang pang-kaisipan sa’ting buhay. Naapektuhan nito kung paano tayo mag-analisa, kumilos, makiramdam at makibahagi sa’ting kapwa at kapaligiran. Mahalagang sinisiguro na mabuti ang ating pangkalahatang kalusugan: pisikal, mental o emosyonal man na aspeto. Kung hindi natin aalamin kung paano aalagaan ang ating sarili, maaari tayong malimitahan ng ating mga pagkukulang o kaya’y mabulag sa kung ano nga ba ang ating personal na limitasyon.

Read More Pangangalaga sa Kalusugang Pang-isipan sa Panahon ng Pandemya

Treasure Volunteer Raises PHP 630K to Support COVID-19 Frontliners and Vulnerable Communities

The coronavirus has left an enormous gap in many volunteer-driven organizations while pushing volunteers themselves to wonder how they can get around COVID-19 so they can get back to supporting their advocacies. There are plenty of reasons to be anxious for both sides, as we are facing an unprecedented threat that is reshaping our society […]

Read More Treasure Volunteer Raises PHP 630K to Support COVID-19 Frontliners and Vulnerable Communities

Registration Is Now Open for Social Innovation Challenge 2020!

Following last year’s success, which saw Mike Fua’s First Help — a new initiative that advocates mental health awareness in the Philippines — become the breakout winner of the SIC, we are excited to announce that iVolunteer Philippines’ Social Innovation Challenge 2020 is now open for registrations! This time, the program returns with emphasis on helping ideators solve problems that have emerged or were further exposed by the 2020 pandemic.

Read More Registration Is Now Open for Social Innovation Challenge 2020!

First Help Initiative Wins the Inaugural Social Innovation Challenge

“Leaders don’t create followers, they create more leaders,” Inigo Paolo Lagunilla concluded, as he summed up the Social Innovation Challenge (SIC) which saw Michael Fua and his First Help Initiative become the inaugural winner of iVolunteer Philippines’ 28-week ideation program for social innovators and new leaders in the social development sector.

Read More First Help Initiative Wins the Inaugural Social Innovation Challenge

Ang Tulay, Ang Mga Bata sa La Huerta, at si “Titser Fe”

Taong 1993 noong nagsimulang maging guro si Titser Fe sa kanyang probinsya. Katulad ngayon, elementarya at mga bata ang kanyang tinuturuan dati sa Cavite. Samantala, mula 2007-2009, naging karagdagang trabaho niya ang pagtuturo sa isa sa mga unang bersyon ng tinatawag nating Alternative Learning System (ALS). Nung siya’y umalis sa programa, dito nakita ng guro ang pagkakataong itayo ang EUD sa tulong ng kanyang kabiyak.

Read More Ang Tulay, Ang Mga Bata sa La Huerta, at si “Titser Fe”