What Makes an Everyday Hero?

Bilang pakikiisa sa ika-121 na Araw ng Kalayaan, nais ihandog ng iVolunteer Philipines ang ilan sa mga natatanging indibidwal na nakasama namin at nagsilbing inspirasyon para sa kanilang mga kasamahan. Sila yung kung tawagin namin ay “Everyday Heroes.” Mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga simpleng bagay nang boluntaryo at walang hinihinging kapalit. Continue reading What Makes an Everyday Hero?

Advertisements

Volunteering, a Different Kind of Romance

Many of us are searching for true love—a soulmate who will make us feel complete in a world that’s ever-changing. But love is a vast enterprise. It’s more than the giddy emotions we have when we see our crushes and more than the palpitations we feel on our first kiss. In limiting our view of love, we forget that true love comes in various forms, and that service is love in its truest form. Continue reading “Volunteering, a Different Kind of Romance”