Sa mundong nababalot ng panghuhusga at kawalang katarungan
Patuloy mong kinikilala ang iyong sarili
Nakikibagay, umaayon sa kung ano ang idikta ng ibang tao
Hinahanap ang mali, sinusubukang ikahon ang kulay na nakakubli sa ilalim ng takot at pangamba

Sasalubungin mo ang galit at pangungutya ng mundong ginagalawan
Sasaluhin lahat ng pang-aapi, pagmamasdan ang peklat na naiiwan ng mga sugat
Titiisin ang hapdi nitong nagmamarkang salita

Ngunit sa kabila ng mga luha at sakit na nadarama
Iyo ding masisilayan ang araw na maghihilom ang mga sugat
At buong puso mong tatanggapin ang iyong sarili
Mula sa mga taong sasamahan kang hanapin ang iyong kulay
At desisyon mong ipagaspas ang iyong pakpak nang buong kagalakan

Ang espasyo na sa iyo noon pa man
Ang karapatan mong mabuhay nang pantay at payapa
ay makakamtan
Dahil sa gitna nitong pagsulong
Patuloy, at lagi mong pinipiling magmahal..

Happy Pride!