Sa mundong nababalot ng panghuhusga at kawalang katarungan. Patuloy mong kinikilala ang iyong sarili Nakikibagay, umaayon sa kung ano ang idikta ng ibang tao Hinahanap ang mali, sinusubukang ikahon ang kulay na nakakubli sa ilalim ng takot at pangamba.