“Laging Panalo ang Magmahal”

Sa mundong nababalot ng panghuhusga at kawalang katarungan. Patuloy mong kinikilala ang iyong sarili
Nakikibagay, umaayon sa kung ano ang idikta ng ibang tao
Hinahanap ang mali, sinusubukang ikahon ang kulay na nakakubli sa ilalim ng takot at pangamba.

Read More “Laging Panalo ang Magmahal”