Search

iVolunteer Philippines

iVolunteer Philippines: Every Filipino A Hero

Tag

iVolunteer Stories

Ang Tulay, Ang Mga Bata sa La Huerta, at si “Titser Fe”

Taong 1993 noong nagsimulang maging guro si Titser Fe sa kanyang probinsya. Katulad ngayon, elementarya at mga bata ang kanyang tinuturuan dati sa Cavite. Samantala, mula 2007-2009, naging karagdagang trabaho niya ang pagtuturo sa isa sa mga unang bersyon ng tinatawag nating Alternative Learning System (ALS). Nung siya’y umalis sa programa, dito nakita ng guro ang pagkakataong itayo ang EUD sa tulong ng kanyang kabiyak.

Joyce Armillo: “Don’t Be Afraid to Try New Things”

It didn’t happen in an instance. I just let myself enjoy every volunteer opportunity that I joined. I never closed myself to learning new things and discovering a new culture.

Jasmine Salem: “Go Back to Your Why and Cling to It”

Start with your why. Why are you volunteering? Find the purpose within and cling to it. Whenever you have doubts, or tired of doing what you do, always go back to that why.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑