Ang Tulay, Ang Mga Bata sa La Huerta, at si “Titser Fe”

Taong 1993 noong nagsimulang maging guro si Titser Fe sa kanyang probinsya. Katulad ngayon, elementarya at mga bata ang kanyang tinuturuan dati sa Cavite. Samantala, mula 2007-2009, naging karagdagang trabaho niya ang pagtuturo sa isa sa mga unang bersyon ng tinatawag nating Alternative Learning System (ALS). Nung siya’y umalis sa programa, dito nakita ng guro ang pagkakataong itayo ang EUD sa tulong ng kanyang kabiyak.

Advertisement

Read More Ang Tulay, Ang Mga Bata sa La Huerta, at si “Titser Fe”