Tula: Sa Aking Tagapagligtas

Isinilang lang ba ako para iwan? Pakalat-kalat sa magulong kalye,Kung saan lahat may sariling biyahe. Gutom, pagod at nag-iisa sa lansangan,Naghahanap ng mauuwiang tahanan,Umaasang makalayo sa kaguluhan. Sa tuwing may magbubusina, nanginginig ako.Sa tuwing may sumisigaw, tumatakbo ako.Sa tuwing may lumalapit, nagtatago ako. Sa dami na ng mga dumaan,Sa napakaraming mga buwan,Ito pa rin ang […]

Read More Tula: Sa Aking Tagapagligtas