iVolunteer Philippines Naki-isa sa Ika-25 Anibersaryo ng PJPS

Nitong nakaraang ika-27 lamang ng Hulyo, mahigit sa 700 na bisita, beneficiaries, volunteers, at staff ang nakibahagi sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Philippine Jesuit Prison Service (PJPS) sa Muntinlupa Sports Complex. Continue reading iVolunteer Philippines Naki-isa sa Ika-25 Anibersaryo ng PJPS

Family: This Is Where We Begin

“The family that volunteers together, stays together.”

Having the usual weekend dinner with your family is quite typical these days, and we get that a lot in social media. Sure, what more can be worth sharing than the quality time you spend with your family, right?

Continue reading “Family: This Is Where We Begin”