What Makes an Everyday Hero?

Bilang pakikiisa sa ika-121 na Araw ng Kalayaan, nais ihandog ng iVolunteer Philipines ang ilan sa mga natatanging indibidwal na nakasama namin at nagsilbing inspirasyon para sa kanilang mga kasamahan. Sila yung kung tawagin namin ay “Everyday Heroes.” Mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga simpleng bagay nang boluntaryo at walang hinihinging kapalit.

Read More What Makes an Everyday Hero?

Granting Wishes, Reaping Smiles

At twenty seven years old, Danimei Everett manages to be the Program Officer of Make-A-Wish Philippines, an organization that grants the wishes of children with critical illnesses. She handles the wish-granting events, as well as the volunteer events.

Read More Granting Wishes, Reaping Smiles