Tula: Sa Aking Tagapagligtas

Isinilang lang ba ako para iwan? Pakalat-kalat sa magulong kalye,Kung saan lahat may sariling biyahe. Gutom, pagod at nag-iisa sa lansangan,Naghahanap ng mauuwiang tahanan,Umaasang makalayo sa kaguluhan. Sa tuwing may magbubusina, nanginginig ako.Sa tuwing may sumisigaw, tumatakbo ako.Sa tuwing may lumalapit, nagtatago ako. Sa dami na ng mga dumaan,Sa napakaraming mga buwan,Ito pa rin ang […]

Advertisement

Read More Tula: Sa Aking Tagapagligtas

It’s All About Love!

Today is Hug Your Hound Day, a day to give our furry friends an extra big hug and extra nice treats. It is undeniable that the love they give us is sometimes undeserved—a love given in spite of cancelled walks, long and lonely hours at home, missed meals and small cages. But today, let us […]

Read More It’s All About Love!