Tula: Sa Aking Tagapagligtas

Isinilang lang ba ako para iwan? Pakalat-kalat sa magulong kalye,Kung saan lahat may sariling biyahe. Gutom, pagod at nag-iisa sa lansangan,Naghahanap ng mauuwiang tahanan,Umaasang makalayo sa kaguluhan. Sa tuwing may magbubusina, nanginginig ako.Sa tuwing may sumisigaw, tumatakbo ako.Sa tuwing may lumalapit, nagtatago ako. Sa dami na ng mga dumaan,Sa napakaraming mga buwan,Ito pa rin ang […]

Advertisement

Read More Tula: Sa Aking Tagapagligtas

Pangangalaga sa Kalusugang Pang-isipan sa Panahon ng Pandemya

Malaki ang ginagampanan ng kalusugang pang-kaisipan sa’ting buhay. Naapektuhan nito kung paano tayo mag-analisa, kumilos, makiramdam at makibahagi sa’ting kapwa at kapaligiran. Mahalagang sinisiguro na mabuti ang ating pangkalahatang kalusugan: pisikal, mental o emosyonal man na aspeto. Kung hindi natin aalamin kung paano aalagaan ang ating sarili, maaari tayong malimitahan ng ating mga pagkukulang o kaya’y mabulag sa kung ano nga ba ang ating personal na limitasyon.

Read More Pangangalaga sa Kalusugang Pang-isipan sa Panahon ng Pandemya

March Forth and Do Something

Today, we are celebrating the power of actions — of doing something instead of just planning and of exerting effort instead of making excuses. We are now on the third month of the year. Another month has come to an end, and a new one is unfolding before our eyes. But what have we accomplished […]

Read More March Forth and Do Something