Search

iVolunteer Philippines

iVolunteer Philippines: Every Filipino A Hero

Author

VickyStoryteller

Poetry💡Writers💡 Feminism💡 Mental Health💡 Conversations 💡LGBTQ++ 💡 Stories ✒✨

Future Possibilities 2020: Rebuilding Communites, Instilling Hope for the Future Amidst Global Pandemic

United Nations leads the way for a global conversation to kick in the most pressing issues our generation is facing amidst the threat of COVID-19

“Laging Panalo ang Magmahal”

Sa mundong nababalot ng panghuhusga at kawalang katarungan. Patuloy mong kinikilala ang iyong sarili Nakikibagay, umaayon sa kung ano ang idikta ng ibang tao Hinahanap ang mali, sinusubukang ikahon ang kulay na nakakubli sa ilalim ng takot at pangamba.

A Different Kind of Love: Volunteering in time of COVID-19

Pouring our hearts this time of public health crisis could offer a collective bead of light and hope towards overcoming one of the world’s deadliest pandemics.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑