BayaniRun 2019 Is a NEW and Healthy Way to Volunteer

On November 17, we invite you to join us, our partners and hundreds of volunteer runners as we come together for the third annual BayaniRun advocacy run. This special gathering of volunteers at CCP Complex in Pasay, will also serve as a landmark event for the iVolunteer family as we celebrate our 10th year in the social service sector.

Read More BayaniRun 2019 Is a NEW and Healthy Way to Volunteer

What Makes an Everyday Hero?

Bilang pakikiisa sa ika-121 na Araw ng Kalayaan, nais ihandog ng iVolunteer Philipines ang ilan sa mga natatanging indibidwal na nakasama namin at nagsilbing inspirasyon para sa kanilang mga kasamahan. Sila yung kung tawagin namin ay “Everyday Heroes.” Mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga simpleng bagay nang boluntaryo at walang hinihinging kapalit.

Read More What Makes an Everyday Hero?